11 February 08:30

Innehåll

Under en halvdag ger vi dig förståelse om vad som skapar attraktiva och lönsamma varumärken och hur du  kan göra skillnad genom att ta kontroll över dina viktigaste och mest värdefulla tillgångar – varumärket och priset. Ta del av ett intensivt och generöst innehåll som ger dig kunskap om

Prisstrategins och varumärkets betydelse för att skapa attraktion och lojalitet för att bli vald och lönsam

Hur du startar processen för att åstadkomma förändring genom att

  • Skapa Insikt om nuläget
  • Identifierar förändringsbehovet ur perspektiven attraktion ock lojalitet
  • Fatta beslut om mål och inriktning – Vart är ni på väg
  • Identifiera och prioritera  - top 5 aktiviteterna
  • Etablera uppföljning och styrning

Hur pris och varumärkes excellence uppnås

Utöver Strategidagen kommer ert företag också få möjlighet till 1 timmes konsultation med en av våra konsulter.

Anmälan

Intresserad, anmäl ditt intresse genom att ange dina kontaktuppgifter via länken nedan så tar vi kontakt med dig. 

Priset är per företag och det ingår 1 timmes konsultation. Pris 3 499kr

Intresseanmälan

Organized by

Priskonsulterna & BrandPosition of Swedenkontakt@priskonsulterna.se

Steven Kautzky Andersson – Affärsutvecklare och varumärkesstrateg.

Med 20 års erfarenhet som innefattar över tusen värderingsdrivna och varumärkesorienterade uppdrag från ledande SME-företag och större offentliga organisationer är Steven en uppskattad processledare. Han har genererat affärsnytta åt företag som Fastighetssnabben, Hudikhus, Nacka Energi och Wennberg & Blennå.

Åke Wallbäcks – Affärsstrateg med pris- och lönsamhetsfokus

Har närmare 30 års erfarenhet av ekonomistyrning och affärsutveckling från såväl globala som nationella företag. Det har handlat om att skapa, beskriva och fånga kundvärdet för att sedan ta rätt betalt. En djup förståelse om prisprocessen, de närliggande intressenterna och i kombination från att jobba både med strategi och implementation lägger grunden för vederhäftiga resultat bland annat hos Sandvik, Ejendals, PEAB och Kalmar Science Park.

Stefan Ekström – Affärsstrateg med pris- och lönsamhetsfokus

Arbetar med fokus på effekt och har över 25-års erfarenhet från arbete med globala företag. Stefan har erfarenhet av arbete från olika former av kriser med syfte att möta nya framgångar genom pris- och lönsamhetsstyrning, marknadsföring och nya affärsstrategier. Sandvik, Clockwork Bemanning, D-Rail, Bioservo, och Innovationsinkubatorn Movexum kan nämnas som några av många uppdragsgivare.